Zona 1 – COMANDA MINIMA 100 RON

ARCUL DE TRIUMF
DOROBANTI
FLOREASCA
HERASTRAU
PRIMAVERII
BUZESTI
VICTORIEI
CALEA DOROBANTI
KISELEFF
STEFAN CEL MARE
NORDULUI
AVIATORILOR
ION MIHALACHE

Zona 2 – COMANDA MINIMA 150 RON

AVIATIEI
DAMAROAIA
EXPOZITIEI
KOGALNICEANU
TURDA
ION BRATIANU
BANU MANTA
DACIA
DOMENII
FERDINAND
GARA DE NORD
GRIVITEI
MOSILOR
PIATA PRESEI LIBERE
ROMANA
STIRBEI VODA
TEI
TURDA
UNIVERSITATE
ICOANEI
PIATA 1 MAI
DOAMNA GHICA
PETRICANI

Zona 3 – COMANDA MINIMA 200 RON

UNIRII
OCTAVIAN GOGA
COTROCENI
CORNELIU COPOSU
ELECTRONICII
PIATA CONSTITUTIEI
BANEASA
COLENTINA
PLEVNEI
DECEBAL
EROILOR
CALARASI
IANCULUI
MUNCII
PACHE PROTOPOPESCU
TRAIAN
VATRA LUMINOASA
MUNCII
PIATA ALBA IULIA
BAICULUI
PIATA CHIBRIT
OBOR

Zona 4 – COMANDA MINIMA 250 RON

PIEPTANARI
ANDRONACHE
AGRONOMIEI
ALEEA PRIVIGHETORILOR
POLIGRAFIEI
DRISTOR
BUCURESTII NOI
BULEVARDUL CHISINAU
BULEVARDUL BASARABIEI
TINERETULUI
TITAN
IOR
PIATA 13 SEPTEMBRIE
DUDESTI
MORARILOR
ORHIDEELOR
COSBUC
VITAN
MARASESTI
PANDURI
VIRTUTII
LIVIU REBREANU
SERBAN VODA

Zona 5 – COMANDA MINIMA 300 RON

PIPERA
JANDARMERIEI
MILITARI
PANTELIMON
FUNDENI
FERENTARI
INDUSTRIILOR
OLTENITEI
STEJARI
VITAN BARZESTI
FIZICIENILOR
BERCENI
ANTIAERIANA
TIMISOARA
DRUMUL TABERII
METALURGIEI
1 DECEMBRIE 1918
BUCURESTI PLOIESTI
OLTENITEI
OBREGIA
VIILOR
IANCU NICOLAE
RAHOVA
DRUMUL SARII
SEBASTIAN
SALAJAN
GHENCEA
BRANCOVEANU
BALTA ALBA
VACARESTI
SISESTI
TIMPURI NOI
STRAULESTI
CRANGASI
GIULESTI
REGIE
CAMIL RESU
BABA NOVAC
CONSTRUCTORILOR
LAMINORULUI
SPLAIUL INDEPENDENTEI
PAJURA

Zona 6 – COMANDA MINIMA 350 RON

GIURGIULUI
PRELUNGIREA GHENCEA
THEODOR PALADY
SOSEAUA ALEXANDRIEI
BUCURESTI TARGOVISTE

Zona 7 (in afara Bucuresti) – COMANDA MINIMA 500 RON

OTOPENI
CHITILA
BUFTEA
COMUNA FUNDENI
POPESTI LEODENI
MAGURELE
AFUMATI
COMUNA BERCENI
BRAGADIRU
CERNICA
DOMNESTI
JILAVA
COMUNA PANTELIMON
CORBEANCA
MOGOSOAIA
COMUNA VOLUNTARI
COSMOPOLIS
ODAII
COMUNA TUNARI
GREENFIELD